Silkeborg

Medlems-login Login - kun for medlemmer
Find medarbejderSøg i cv-database

Senior Erhverv Silkeborg er sammen med 23 andre netværk med i Senior Erhverv Danmark.

Du kan besøge de enkelte netværk ved at klikke på kortet.

Netværkene er selvstændige enheder, der inspirerer hinanden på regionale og landsdækkende seminarer.

Vi finansieres via midler fra Satspuljen - og administreres af Arbejdsmarkedsstyrelsen under Beskæftigelsesministeriet.

De 23 netværk har samlet godt 1200 aktive medlemmer.


Landsportalen

Senior Erhverv Silkeborg:
Herningvej 98 • 8600 Silkeborg • 8680 4914 • info(at)seniorerhverv.dk

 

Senior Erhverv drives for sats-puljemidler via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.