mindre skrift / større skrift

 

 PR gruppen - tirsdag kl. 10:00 til 14:00

 

 

Målsætning for PR gruppen

PR Gruppens opgave er markedsføring af Senior Erhverv Odense:

 

Eksternt – i forhold til potentielle nye medlemmer.

                   Internt – i forhold til nuværende medlemmer.

 

De muligheder, der er i PR gruppen, er meget præget af de kompetencer og interesser, de enkelte medlemmer kan byde ind med i forhold til at markedsføre SEO som netværk og udføre PR for aktiviteter.

      Arbejdsopgaverne i PR Gruppen handler meget om sparring, samarbejde, planlægning og ikke mindst evaluering og videreudvikling.

 

Gruppens sammensætning

 

Alle medlemmer skal have mulighed for at deltage i PR gruppens arbejde

      Gruppens NYE medlemmer skal hurtigst muligt på Pressekontakt kursus.

      Medlemmerne fordeler indbyrdes opgaverne.

 

Tovholders opgave

 

PR gruppen vælger en tovholder.

      Tovholder leder møderne og sikrer at alle synspunkter kommer i spil.

      Tovholder deltager i mdl. Tovholdermøde med de øvrige grupper og bestyrelsen.

      Tovholder melder tilbage til gruppen fra Tovholdermødet.

 

Gruppemøder

 

PR gruppen holder møde hver tirsdag kl. 10.00 – 14.00. Gruppens opgaver planlægges og fordeles

 

Markedsføring eksternt – i forhold til potentielle nye medlemmer

 

Udarbejde SEO PR materiale, primært i forbindelse med egne Åbent Hus arrangementer.

      Distribution af PR materiale til jobcentre, A-kasser, Biblioteker og andre aktører (andre aktører er feks. vikarbureauer og konsulentvirksomheder).

      Planlægning af Åbent Hus arrangementer i samarbejde med Medlemsservice.

      Vedligeholdelse af Sociale medier – LinkedIn og Facebook samt Kultunaut.

      Samarbejde med IT gruppen vedr. PR på hjemmeside.

 

Markedsføring internt - i forhold til nuværende medlemmer

 

Vedligeholdelse af Facebook gruppe (invitation til nye medlemmer).

      Vedligeholdelse af LinkedIn gruppe (invitation til nye medlemmer).

      Samarbejde med Aktivitetsgruppen vedr. PR for interne aktiviteter (foredrag, workshops, udflugter, besøg på kulturinstitutioner og virksomheder mv.)

      Samarbejde med ”Malerklatten” vedr. PR for udstillinger.

 

Udstilling/Messer/Konferencer

 

Planlægning/deltagelse på udstillinger, messer og konferencer.

      Planlægning/deltagelse i lokale events.

      Besøg i Jobcentre, erhvervsklubber mv.

 

Samarbejde med øvrige grupper

 

Planlægning af annoncering.

      Planlægning af deltagelse på udstillinger mv.

      Ajourføring og opdatering af baggrunds- og præsentationsmateriale.

      Deltage i udarbejdelse af eksternt nyhedsbrev med målgruppe: Virksomheder i området.

      Udarbejdelse af pressemeddelelser.

      Udarbejdelse af baggrunds-/præsentationsmateriale:

      SEO PC-præsentation, Powerpoint.

 

Intern kommunikation

 

PR gruppen bidrager med nyheder til følgende:

 

SEOs hjemmeside.

      SEOs Facebook – lukket gruppe samt åbne side.

      SEOs LinkedIn - lukket gruppe.

 

Senior Erhvervs 22 netværk

Se alle netværk her

Good news

Inge. Jeg fik et alsidigt, selvstændigt og udfordrende job formidlet gennem den lokale Senior Erhverv-forening. Det passer mig fint, at ikke to dage er ens. Jeg trives med at bruge erfaringer fra et langt og broget arbejdsliv.

Jørgen. Aktivt medlemsskab af Senior Erhverv medvirkede til at jeg fik mit nye job. Arbejdsgiver anerkendte det som erhvervserfaring og så det som at holde sig i form.

Rikke. Foreningens virksomhedsgruppe gav mig tip om job efter virksomhedsbesøg en mandag. Tirsdag besøgte jeg virksomheden og torsdag var jeg ansat.

  • canlı bahis casino siteleri deneme bonusu hepsibahis giriş