Aarhus

Medlems-login Login - kun for medlemmer
Find medarbejderSøg i cv-database

Vil du gerne findes af en arbejdsgiver?


De seneste år er 40-50% af Senior Erhvevs aktive medlemmer kommet i arbejde. Der er derfor god grund til at deltage i vores netværk.

Deltag i netværkets aktiviteter, så du kan bruge Senior Erhvervs faciliteter og komme i kontakt med arbejdsgiverne.

  •  Læg dit CV ind i databasen
  •  Få hjælp til dit CV eller din ansøgning
  • Får adgang til en virksomhedsdatabase, hvor du frit kan søge på virksomhederne i Danmark, som du ønsker at sende en ansøgning til
  •  Kom til netværksmøderne og få ideer til jobsøgning
  • Nyhedsbrev til medlemmer om aktuelle jobmuligheder og artikler.

Netværksmøderne er stedet hvor foreningens medlemmer mødes og diskuterer foreningens aktiviteter og diskuterer jobsøgning.

Her får det enkelte medlem mulighed for at trække på de øvrige medlemmers erfaring med jobsøgning og CVets udformning.

Derudover har vi indlæg fra interne og eksterne gæster, der kommer med oplæg til, hvordan vi kan forbedre vores jobmuligheder.

Ved at deltage i Senior Erhvervs gruppearbejde forbedrer du dine jobmuligheder væsentligt. Du deltager i en eller flere af vores grupper som er:

  • Virksomhedsgruppen, der opsøger virksomheder og får jobtilbud med hjem.
  • Kontorgruppen, her passes telefonen, besvares e-mail og udsender job-tilbud til medlemmerne
  • Medlemsgruppen sikrer kontakten til medlemmerne og registrerer nye medlemmer
  • Nyhedsgruppen udformer og udgiver foreningens nyhedsbreve til virksomheder og medlemmer
  • IT-gruppen har ansvaret for etablering og vedligeholdelse af netværkets IT-udstyr.

______________________________________________________________

Det årlige kontingent er 300 kr.

Der er orienteringsmøder for interessere og nye medlemmer onsdage i ulige uger kl. 10:00

Udfyld nedenstående indmeldelseblanket og bliv medlem. Derefter vil du modtage orientering og et log-in til databasen.

 

* Skal udfyldes

Senior Erhverv drives for sats-puljemidler via Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.