mindre skrift / større skrift


Målgruppe for medlemskab

Ideen til Senior Erhverv opstår 1995 i Svendborg. Som forum, hvor ledige seniorer udvikler erfaring og viden for at genvinde fodfæste på arbejdsmarkedet. I 1996 belønnes initiativet med tilskud fra en virksomhedspulje under Socialministeriet. Ideen og initiativet breder sig som en bevægelse, og Senior Erhverv bliver landsdækkende. Formidling af statsstøtte overtages af styrelser med skiftende betegnelser; nu Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering (STAR) under Beskæftigelsesministeriet.

l de første år er statsstøtte givet med henblik på at samle ledige seniorer omfattet af beskæftigelseslovgivningen til fælles indsats for varigt ustøttet fuldtidsbeskæftigelse. Dette formål er stadigvæk en grundlæggende del af fællesindsatsen for netværket Senior Erhverv.

I 2008 stiller den daværende Arbejdsmarkedsstyrelse som betingelse for fortsat tilskud, at Senior Erhverv deltager i bestræbelser for at forlænge seniorers arbejdsliv, dvs. øge den gennemsnitlige tilbagetrækningsalder.

Senior Erhverv bevarer tilskud fra staten gennem en landsdækkende kampagne i 2008-09 med fællesaktiviteter og lokale events. Under regnestykket efterløn/tidlig pensionering/pension + arbejde = livskvalitet. Bl.a. præsenteret landet rundt ved hjælp af en original London dobbeltdækkerbus.

Derfor henvender Senior Erhverv sig til

  • ledige over 50 år, som søger varig fuldtidsbeskæftigelse
  • ledige over 50 år, som søger opgaver
  • efterlønnere og pensionister, som søger andre opgaver og/eller fuldtidsjob

Tilskud og vilkår

Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering styrer fordeling af midler fra den såkaldte SATS-pulje til Senior Erhvervs fællesaktiviteter og de enkelte lokalnetværk. Styrelsen fører tilsyn med overholdelse af regler og betingelser for tildeling af SATS-puljemidler.

Midler til fællesaktiviteter dækker samarbejdsaktiviteter, fælles PR-materialer og publikationer, landsdækkende kurser for medlemmer af lokalnetværkene.

Fælles kursusvirksomhed omfatter medlemsintroduktion og emner som virksomhedskontakt og netværksaktivitet.

Betingelse for statsstøtte til et Senior Erhverv lokalnetværk er dokumentation af frivillig indsats fra jobsøgende medlemmer af værdi, svarende til mindst det udbetalte støttebeløb på normalt op til 300.000 kr. pr. netværksforening.

Hvert lokalnetværk skal over for Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering dokumentere medlemstal bestående af ledige 50+ i henhold til beskæftigelseslovgivningen og af medlemmer, som tilkendegiver at være jobsøgende. Medlemskab uden formelle krav til jobsøgning er muligt.

Alle aktive medlemmer af Senior Erhverv kan i jobsøgning dokumentere produktivt liv under ledighed.