mindre skrift / større skrift
success for ældre at komme i job traef cursor HR2021

Senior Erhverv er bedst til at få 50+ årige tilbage i varig beskæftigelse.

Hver eneste arbejdsdag kommer mellem 2 og 5 medlemmer i nye jobs, via Senior Erhverv!

 

ARBEJDSGIVERE

 

Senior Erhverv har arbejdskraften du mangler! 

Her finder du kommende medarbejdere, alle er erfarne og rutinerede 50+ årige, der er klar til at yde en indsats.

 

Hos Senior Erhverv findes stort set alle faggrupper, som kan løfte virksomheder til et nyt niveau.

Kendetegnende for 50+ medarbejdere er stor fleksibilitet overfor arbejdspladsen, arbejdsopgaver og kolleger. Det bidrager til sammenhold og en positiv udvikling. Vigtigst er, at alle kan løse vigtige opgaver og at finde det rette match.

 

Find medarbejder

Se i databasen eller send et jobopslag til det lokale netværk – chancen for succes er stor! Det er gratis at finde medarbejdere hos Senior Erhverv

 

JOBSØGENDE

 

Alle 50+ årige med brug for job, kan med en fordel få støtte og møde nye muligheder gennem Senior Erhverv 

Bliv medlem – hvis ikke du allerede er det!

Bliv medlem - Indmeldelse kan også ske hos det lokale netværk

Som medlem af Senior Erhverv øger du markant dine jobmuligheder, når du arbejder med dig selv og din fremtid i et jobsøgningsnetværk.


 

NYT GRATIS MEDLEMSTILBUD

FLASH din fremtid – er et NYT 15 timers kursus – for alle medlemmer i de enkelte netværk. Kurset opstiller en række dilemmaer, der helt sikkert vil sætte nye tanker og handlinger i gang. Kommer snart

 

 

 

ARBEJDSGIVERE

 

Senior Erhverv har arbejdskraften du mangler!

Her finder du kommende medarbejdere, alle er erfarne og rutinerede 50+ årige, der er klar til at yde en indsats.

Hos Senior Erhverv findes stort set alle faggrupper, som kan løfte virksomheder til et nyt niveau.

Kendetegnende for 50+ medarbejdere er stor fleksibilitet overfor arbejdspladsen, arbejdsopgaver og kolleger. Det bidrager til sammenhold og en positiv udvikling. Vigtigst er, at alle kan løse vigtige opgaver og at finde det rette match.

 

Find medarbejder 

Se i databasen eller send et jobopslag til det lokale netværk – chancen for succes er stor! Det er gratis at finde medarbejdere hos Senior Erhverv.

 

 

JOBSØGENDE

 

Alle 50+ årige med brug for job, kan med  fordel få støtte og møde nye muligheder gennem Senior Erhverv 

Bliv medlem – hvis ikke du allerede er det!

Bliv medlem - Indmeldelse kan også ske hos det lokale netværk

Som medlem af Senior Erhverv øger du markant dine jobmuligheder, når du arbejder med dig selv og din fremtid i et jobsøgningsnetværk.


 

NYT GRATIS MEDLEMSTILBUD

FLASH din fremtid – er et NYT 15 timers kursus – for alle medlemmer i de enkelte netværk. Kurset opstiller en række dilemmaer, der helt sikkert vil sætte nye tanker og handlinger i gang. Kommer snart

 

 

Senior Erhverv er under tiltrængt forandring. Efter mere end 25 års virke skal nye tiltag sættes i værk, så vi følger med tidsånden og ikke mindst medlemmers forventninger og krav. Derfor kommer der snarest en ny hjemmeside, med aktuelle faciliteter og et grafisk udtryk, der understøtter vores mål, at få jobsøgende 50+ årige – tilbage i vedværende beskæftigelse.

FN verdensmål kvalitetsuddannelse

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

 

FN verdensmaal ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

FN verdensmål anstændige jobs

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

FN verdensmål partnerskaber for handling

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

FN verdensmaal
FN verdensmål kvalitetsuddannelse

Uddannelse og efteruddannelse for alle. Vi skal sikre alle lige adgang til kvalitetsuddannelse og fremme alles muligheder for livslang læring. Uddannelse er det grundlag, der både gør os i stand til at forstår og gøre livet bedre.

 

FN verdensmaal ligestilling mellem kønnene

Ligestilling mellem kønnene er ikke kun en grundlæggende ret for kvinder, det er også en forudsætning for bæredygtig udvikling. Målet er at opnå ligestilling mellem kønnene og styrke kvinders og pigers rettigheder og muligheder.

 

FN verdensmål anstændige jobs

Verdensmålene for bæredygtige udvikling søger at fremme vedvarende økonomisk vækst ved at skabe højere produktivitet og teknologiske gennembrud. Fokus på politikker, som er gunstige for iværksætterkultur og jobskabelse er nøglen til dette.

FN verdensmål partnerskaber for handling

Tilskynde til og fremme effektive offentlige partnerskaber, offentligt-private partnerskaber og civilsamfundspartner, som bygger på erfaring og ressourcestrategier fra partnerskaber.

 

FN verdensmaal