mindre skrift / større skrift
Arbejdsgrupper
 

Medlems- og administrationsgruppen (træffes onsdage kl. 10.00 - 14.00)

 • planlægger og udfører de aktiviteter, der skal gøre SEK synlige over for kommende medlemmer
 • planlægger og udfører arrangementer for nuværende medlemmer
 • tager sig af alt omkring nye medlemmers optagelse i netværket
 • varetager den daglige økonomi, timeforbrugsregistrering og kontingentindbetaling
 • sørger for dokumentation ved rapportering til myndighederne

IT-gruppen (træffes torsdage kl. 10.00 - 14.00)

 • tager sig af netværkets IT-opgaver
 • støtter grupperne
 • udarbejder og indfører nye IT-ønsker fra netværket
 • opdaterer og vedligeholder hjemmesiden

Virksomhedsgruppen (træffes tirsdage kl. 10.00 - 14.00)

 • planlægger og udfører det opsøgende arbejde over for virksomheder og kommuner i lokalområdet
 • besøger udvalgte virksomheder og kommuner og fortæller om medlemmernes kompetencer og viden

PR- og marketinggruppen (træffes mandage kl. 10.00 - 14.00)

 • udfærdiger skriftligt materiale for øvrige grupper, f.eks. annoncer og foldere/brochurer
 • planlægger og koordinerer kampagner, pressemeddelelser, læserbreve og andre indlæg

Ved tilmeldingen til SEK tilkendegiver man, hvor mange timer man ønsker at bruge i SEK. Man kan godt tilmelde sig mere end én gruppe. Man bedes huske at give besked til tovholderne for de enkelte grupper, hvis man er forhindret i at komme.