mindre skrift / større skrift

 

Timeforbrugsskema 2022.

Alle medlemmer udfylder hver måned en opgørelse over timeforbrug, dvs. de timer, man bruger overordnet i SEK.
Opgørelsen afleveres senest den 10. i den efterfølgende måned til administrationsgruppen eller sendes til mærket "timeforbrug".
Administrationsgruppen laver en samlet timeopgørelse, som videresendes til Senior Erhverv Danmark.

OBS! Timeforbrugsskemaet her bruges ikke længere. Brug nu istedet det nye menupunk 'Nyt medlemslogin'

som er placeret nederst i menuen 'Medlemmer'.

Her skal du elektronisk indtaste din opgørelse.

 

 

Rejseafregning 2022.

Medlemmer der har været ude at rejse til et kursus eller andet SEK / Senior Erhverv relateret kan få godtgjort hele eller dele af rejseudgifterne, til selve rejsens distance. Denne afleveres sammen med Timesedlen for den pågældende måned. Husk at få og gemme Transport kvitteringer, da de skal registreres ved behov for godtgørelse!!!

Download afregningsskema  Her - Bemærk - For at bruge den - Tryk på linket, og vælg så Gem. Så kommer den til at ligge i din mappe: Overførsler.

 

Udlægsrefusion 2022.

Medlemmer der har lagt ud for noget SEK, har bestemt at købe eller hvis medlemmet har lagt ud for et ophold og andre SE kuirsusrelaterede udgifter, mod kvittering for dette kan få det refunderet.

Download refusionsskema  her : - Bemærk - For at bruge den - Tryk på linket, og vælg så Gem. Så kommer den til at ligge i din mappe: Overførsler.