mindre skrift / større skrift

w03

 

Medlem

Arbejdet med at finde ledige stillinger baserer sig på selvaktivering. Du medvirker selv til, at vi når det resultat, at du kommer i job. Brug Senior Erhverv Midtjylland så meget som muligt!

Et netværk kan ikke få succes uden de enkelte medlemmers initiativ og engagement, så vær forberedt på, at vi ud over at byde dig velkommen, også forventer at du aktivt bruger den erfaring, som du har fået gennem dit arbejdsliv til vores fælles bedste.

Medlemsstatus

Giv besked til kontoret ved ændring af din medlemsstatus, f.eks. hvis du får arbejde, holder ferie, på kursus m.v.

Kontingent

Et års kontingent koster 200 kr.

Den faste årlige kontingindkrævning vil foregå fra jaunar måned og skal være så vidt muligt tilendebragt inden årets ordinære generalforsamling ultimo marts.

Første indbetaling vil dog altid ske i forbindelse med indmeldelsen!

Indbetaling kan ske på kontonr: 7620 - 4013361

Møder og aktiviteter

Møder og aktiviteter starter kl. 09.00 eller efter aftale.

ALLE arrangementer afholdes på foreningens adresse, hvis ikke andet er nævnt.

Afbud til møder

Giv også besked i tilfælde af fravær fra møder.

Faste aktiviteter

Modtagelse af nye medlemmer efter aftale

Tirsdag:  Stort medlemsmøde

Onsdag:  Kontoret er åben.

Torsdag:  Virksomhedsbesøg efter aftale

Alle dagene er der frisk kaffe på kanden!

Registrering af timeforbrug

Husk timesedler og kontakt med kontoret.

Hjælp til CV og ansøgninger

Hvis du har brug for, at en anden person skal gennemgå din ansøgning eller lign. er vi klar til at hjælpe dig.

Print og scan

Har du brug for at få printet, scannet eller kopieret, hjælper vi gerne. Vi har udstyret.

Husk, du er medlem af et netværk - BRUG DET!

facebook linkedin mail link
Gå videre til

 

VÆLG NETVÆRK

KONTAKT OS PÅ

TLF. 97 12 50 35 

Vi søger medlemmer til opgaver på kontor, i IT- og PR-udvalg. Kontakt kontoret for nærmere detaljer!