mindre skrift / større skrift
     Senior Erhverv Nordjylland - SEN - er et upolitisk netværk for aktive ledige og jobsøgende over 50 år med CV på jobnet.dk.


Senior Erhverv Nordjylland - SEN - er et af 22 selvstændige netværk i Senior Erhverv Danmark, der dækker hele landet.

Senior Erhverv Nordjylland - SEN - samarbejder med alle landets øvrige netværk og specielt med de 7 øvrige netværk i Midt- og Nordjylland. Det er SE Aarhus, SE Søhøjlandet i Silkeborg, SE Midtjylland i Herning, SE Skive i Skive og Viborg, SE Nordvestjylland i Holstebro, Lemvig og Struer og SE Kronjylland i Randers.

Senior Erhverv Nordjylland - SEN - er organiseret i følgende arbejdsgrupper:

- Medlemsgruppen, der varetager driften af netværkets kontor samt tager hånd om nye medlemmer.

- IT-gruppen, der vedligeholder netværkets hjemmeside og IT-værktøjer.

- Virksomhedsgruppen, der opsøger virksomheder i netværkets dækningsområde for at afdække behovet for arbejdskraft.

- Endvidere har Senior Erhverv Nordjylland - SEN en bestyrelse på 5 - 7 medlemmer, der varetager netværkets overordnede planlægnings - og strategiarbejde.