mindre skrift / større skrift
               

OM OS


Senior Erhverv Nordsjællands formål

Mission

Vi er et netværk af jobsøgende seniorer, flexjobbere, efterlønnere, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre, der ønsker at gøre en indsats for at komme i arbejde. Vi markedsfører vores kompetencer ved at samarbejde med virksomheder, jobcentre, kommuner, erhvervsforeninger og andre aktører" etc.
Vi deler viden, hjælper hinanden med jobsøgning/ansøgninger, CV-sparring, udveksler erfaringer og vedligeholder hinandens faglige kompetencer. 

Vision

At skaffe vore medlemmer ordinære jobs på arbejdsmarkedet.

Værdier

Senior Erhverv er oprettet som et frivilligt netværk til brug for alle interesserede over 50 år. Der er ingen begrænsninger - alle er velkomne. Som medlem kan du deltage i møder, kurser, kontorvagter, virksomhedsbesøg, sparring og mange andre aktiviteter.
Organisationen drives af frivillighed og er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering regnet efter medlemmernes aktivitet i netværket.


             Bestyrelsen for Senior Erhverv Nordsjælland, - 15. april 2021 

 

    Dorthe K Annemarie JANNE Jette Rita F  
Dorthe Kierkegaard Annemarie Haagerup Janne H. Lundberg Jette Lützhøft Rita Fisher  
Formand Næstformand Kasserer Bestyrelsesmedlem Bestyrelsesmedlem    
 
   
               
               
  Kontorholdet Senior Erhverv Nordsjælland 

 

  CONNIE Annemarie TORBEN Mette H                 
  Connie Carlsen Annemarie Haagerup Torben B. Pedersen Mette Højte   
Kontorvagt Kontorvagt, tovholder Kontorvagt, tovholder Kontorvagt   
Tovholder i VG   
 
 
                   BannerL 2xlogo3xbilleder