mindre skrift / større skrift

VELKOMMEN TIL NYE MEDLEMMER

Har du brug for samvær og inspiration til at finde et nyt job?

Hvis du kunne tænke dig, at vide mere om hvordan Senior Erhverv Nordsjælland fungerer,
hvordan vi ved fælles hjælp finder inspiration til jobsøgningen, og har du brug for at tro på,
at det kan lykkes at få et job, så kom og besøg os. 

Vi holder åbent hus for kommende og nye medlemmer på kontoret i Bjergegade
den 7. 8. og 11. juni 2021 kl. 10 -12

________________________________________________ 

Det landsdækkende netværk Senior Erhverv Danmark blev stiftet sidst i 90 erne. Der er 22 selvstændige netværk, hvor Nordsjælland er det ene. Vi modtager støtte fra det offentlige gennem SATS puljemidler, som folketingets partier aftaler indbyrdes. Vi er sikret finansiering frem til foreløbigt medio 2022.

____________________________________________________ 

Senior Erhverv Nordsjælland er i øjeblikket
organisatorisk opdelt i 2 hovedgrupper:

Kontorgruppen

   

Overordnet information om indmeldelse

Kontorgruppen modtager potentielle nye medlemmer  og giver en grundig introduktion til foreningens arbejde og de forventninger, som foreningen har til medlemmernes bidrag til foreningen. 

Kontorgruppens opgaver omfatter administration og økonomi i foreningen, herunder rapportering og korrespondance til STAR.

Medlemsadministration foregår på kontoret. Henvendelser pr. mail eller telefon til Senior Erhverv Nordsjælland sker som regel via kontoret.  Medlemsmøder og sociale arrangementer tager kontoret sig også af.

Følgende hører følgende også under kontorgruppen:  Websiden, LinkedIn, Facebook brochurer, foldere, annoncerdiv.kurser, kontakt til pressen/aviser, planlægning af  Åbent Hus arrangementer, deltagelse i udstillinger og messer samt vedligehold af vores vores IT soft- og  hardware.

Kontorgruppen bemander kontoret med kontorvagter mandag - onsdag – fredag.

Virksomhedsgruppen

Virksomhedsgruppen tager sig af kold kanvas – uopfordret virksomhedsbesøg på virksomheder i Nordsjælland via kørehold (primært forbeholdt A1 medlemmer). Efterfølgende sendes en tak-for-besøget mail til virksomheden, og besøget registreres med kontaktpersoner og andre relevante data i virksomhedsdatabasen til brug ved genbesøg.

Desuden er der mulighed for sparring omkring ansøgning, CV, LinkedIn m.v. 
Gruppen træffes om onsdagen på kontoret. 
Hold øje med eventuelle ændringer i kalenderen.

Virksomhedsgruppen har kontakt til SEN´s 11 Jobcentre, arbejdsmarkedet og erhvervsnetværk i regionen. Der er møder i virksomhedsgruppen hver anden onsdag og virksomhedsbesøg hver anden torsdag. 

  

   

Som medlem bliver du straks tilknyttet en mentor indenfor det område du ønsker at være en del af:  Kontorgruppen, virksomhedsgruppen eller IT og marketing.  Dette for at sørge for en grundig indføring i arbejdet og sikre et godt fundament for det nye medlems engagement.

Efter en indmeldelse bliver man registreret som enten:

A1 medlem = jobsøgende underlagt et Jobcenter med krav om jobansøgninger.
eller
A2 medlem = jobsøgende af lyst som ikke er underlagt Jobcenter, kan eks. være pensionist der ønsker at blive på arbejdsmarkedet.
B medlem = medlem kommet i arbejde. Man kan om ønsket fortsætte som passivt medlem uden CV.

Vi arbejder alle ulønnet og som frivillige (B medlemmer undtaget). Som medlem i Senior Erhverv Nordsjælland skal du bidrage med 10 aktive timer pr. måned i foreningsarbejdet. Det kan ske ved deltagelse i en eller flere af de ovennævnte grupper, eller ved besøg på kontoret hvor du bruger tiden på sparring, ansøgninger, CV, LinkedIn m.v.  

Det anbefales, at du så hurtigt som muligt efter indmeldelse tager med virksomhedsgruppen på virksomhedsbesøg – for at få et indtryk af arbejde og engagement.

Ved indmeldelse skal der indbetales et kontingent på 250,00 kr. Enten ved bankoverførsel til konto AL : 5357-0244003 eller med MobilPay - kode 52653.

Medlemmernes indbetalte kontingent bruges udelukkende til sociale arrangementer for netværkets medlemmer.

 

Senior Erhverv Nordsjælland
overholder gældende vedtægter vedr. GDPR
iflg.
vedtægternes §4 afsnit e og f

 

 

SEN logo netværk

Medlemshenvendelse

For henvendelse om medlemskab, klik nedenfor for at åbne dit e-mail program og tilføj dine kontaktoplysninger: