mindre skrift / større skrift

Du er medlem af et netværk der nytter og rykker!

 

I Senior Erhverv er selvaktivering og ”hjælp til selvhjælp” det bærende element i jobsøgningen. Du er med til at tilrettelægge aktiviteterne i foreningens arbejdsgrupper, og har stor indflydelse på aktivitetsniveauet.

Netværksmøder afholdes
Tirsdag og torsdag fra kl. 10.00 til kl. 13.00. Her diskuteres jobsøgning og andre relevante problematikker. Vi kan trække på hinandens kompetencer. Med mellemrum er der indlæg fra interne og eksterne gæster.

Arbejdsgrupper afholder møder efter behov
Vi har pt. følgende grupper:  Ledelsesgruppen, virksomhedsgruppen, it-gruppen, pr. gruppen, administrationsgruppen, kontorgruppen.
Ved at deltage i Senior Erhvervs gruppearbejde forbedrer du dine jobmuligheder væsentligt.
Grupperne er foreningens livsnerve. Se nærmere under de enkelte gruppers beskrivelse (faneblad) Det er vigtigt at så mange som muligt er med i grupperne, så vi kan afløse hinanden, når vi kommer i arbejde.

I Senior Erhverv Nordvestjylland                                                           

Får du nu mulighed for:
At møde andre i samme situation
Komme gratis på inspirerende kurser, (der udbetales kørepenge).
Du kan få hjælp til at udforme dit CV og ansøgning.
Få printet, scannet eller kopieret – Vi har udstyret.

Du skal også lige huske:
At lægge dit CV i databasen
At udfylde timesedlen hver måned
Holde kontoret orienteret om din medlemsstatus.

ALLE arrangementer afholdes på foreningens adresse, hvis ikke andet er nævnt.

Vedtægter

Kontingentet kr. 100,- opkræves én gang om året og kan indsættes på foreningens konto i Vestjysk Bank konto.: 7602 1468038

 

Senior Erhverv Nordvestjylland


         - et netværk, der bringer seniorer i arbejde