mindre skrift / større skrift

Virksomhedsgruppen opsøger lokale virksomheder for at anbefale vore medlemmer og anviser brug af vores CV-katalog, hvor medlemmernes CV'er er indlagt.

Samtidig opfordres virksomheden til at indsende stillingsopslag til Senior Erhverv, hvilket er gratis for virksomhederne.

Under besøget får gruppen oplysninger om virksomheden og eventuelle jobmuligheder, som efterfølgende synliggøres for medlemmerne i jobdatabasen.

 

De vigtigste opgaver i gruppen er følgende:

  • Forberede virksomhedsbesøg
  • Udbrede kendskabet om Senior Erhverv til så mange virksomheder som muligt
  • Vejledning til virksomhederne om virksomhedens brug af CV-databasen
  • Orientere medlemmerne på netværksmøderne
  • Følge op på modtagne stillingsopslag og andre aftaler