mindre skrift / større skrift

Medarbejdere 2

Hvem og hvad er Senior Erhverv?

Senior Erhverv (SE) er et landsdækkende netværk for personer over 50 år, der er jobsøgende.
SE består udelukkende af aktive frivillige, der støtter op om hinanden i jagten på et job. fx ved at
holde 
temadage, hvor vi kigger på hinandens ansøgninger/CV'er og giver den gode feedback til hinanden.

 

Vi er synlige for virksomhederne
Hver uge besøger vi udvalgte virksomheder i vores område, hvor vi fortæller om Senior Erhverv og de mange kompentencer og værdifulde erfaringer, vi kan tilbyde en arbejdsplads.
Det er en god måde at fortælle en virksomhed, at selvom vi er lidt grå i toppen, er vi klar til nyt job.

 

Det vigtige sociale liv
Det sociale aspekt i Senior Erhverv Nordvestsjælland (SENV) er også en vigtig del af vores netværk.
Vi holder en årlig sommertur et sted i regionen og en julefrokost på kontoret i Holbæk.
Vi har "Walk'n Talk" hvor vi får snakket sammen på kryds og tværs, mens vi går en tur.

 

Vi er fælles om tingene
Hos SENV har vi en formand, en næstformand og en kasserer som repræsenterer vores netværk udadtil, men vi deles om det daglige virke og træder til, hvor vi er bedst.

Hvis du synes, det lyder spændende, så kig indenfor på kontoret i Holbæk til en uforpligtigende snak.

 

netvaerk job

Find os

Medlemshenvendelse

For henvendelse om medlemskab, klik nedenfor for at åbne dit e-mail program og tilføj dine kontaktoplysninger:

 

Åbningstider

Ferielukket i hele juli måned, men mailen vil blive besvaret.

For nye medlemmer:

Mandag fra kl.10 - 12

Det koster kr. 200,- at melde sig ind, derefter kr. 100,- ½ årlig.

Aktive medlemmer er velkommen.

For medlemmer:

Tirsdag fra kl. 10 - 12

se vores kalender