mindre skrift / større skrift

Alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder

• Bestyrelsen

Bestyrelsesmøde mandag 1.8. klokken 18.30
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Kontor– & Medlemsgruppen 

Næste møde: Tirsdag 5.7. - kl. 10.00
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved.

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.
Møderne afholdes ca. hver 14. dag 

• Virksomhedsgruppen  

Næste møde: Tirsdag 28.6. - kl. 9.15  
(tirsdage i lige uger)
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved - Referater ses i Fil-Bibliotek

Virksomhedsbesøg aftales på møderne eller individuelt.

Oprettelse af Miniprofiler og Fuldt-CV    
introduktion til vores CV-database (opret/ændre dit CV)

Næste gang: Tirsdag 28.6. - kl. 13.15 
(tirsdage i lige uger)
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• "Vi søger job" – kursus med AOF    

»Vi søger job« sammen med Camilla fra AOF og hinanden
Vi netværker og hjælper hinanden - også med IT

Onsdage i august til december 2022
Start 17. august - sidste dag onsdag ?. december 2022
fra kl. 9.15 til kl.13.00 - Der er løbende optag

Vi arbejder med:
— skriftlig formulering
— læse, forstå og skrive en personlig ansøgning
— finde og søge job på inernettet
— »Joblog« og »Min plan«
— skrive din ansøgning på PC
— udarbejde et CV
— dit udgangspunkt
— vælg powerpoint, billedbehandling
— vælg word/excel
— individuelt arbejde
— eller i gruppe
 

•   »Vi vil så gerne se dig!«    

Torsdag ?. ? 2022 - kl. 14 - 16
Afslappet snak blandt medlemmerne om blandt andet jobsøgning
og om hvordan vi har det med at være blevet arbejdsløse.
Vi styrker netværket, så vi bliver bedre istand til at komme videre.

Vi prøver at holde mødet en gang om måneden
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Kommunikationsgruppen

Møder: ad hoc
Næste møde:  ?  kl. 13 - ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

• IT - gruppen

Næste møde: ?  (for indkaldte medlemmer af gruppen)
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

Arrangementer 

• Fælles rengøringsformiddag 
Sidste lørdag i måneden kl. 10 
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

 

• Vi laver mad sammen –  torsdag ?.  ?  kl. 17 
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Socialt samvær –  Spilleaften onsdag ?.?.  kl. 19.00   
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


 

 Kommende kurser i Seniorerhverv Danmark regi

 

•   Virksomhedsservice
26.-27.4. 2022
Internatkursus i Svendborg