mindre skrift / større skrift


(Alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder)

Vore møder er indtil videre stadig med tilmelding

 

• Bestyrelsen

Mandag 17. maj kl 13.15   -   og derefter 21.6., 2.8., 13.9., 11.10., 8.11., 6.12. 2021  -  10.1. og 14.2. 2022
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Kontor– & Medlemsgruppen 

Møder: tirsdage i ulige uger – 25. maj kl. 12:00   
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved.

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.
Møderne afholdes hver 14. dag i ulige uger

• Virksomhedsgruppen  

Møder: I februar bliver det torsdage i ulige uger – 18. maj kl.  9:15 – 10:15  
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved — Derefter normalt virksomhedsbesøg

 Oprettelse af medlemsprofil – cv –   
introduktion til vores medlemsdatabase

I februar bliver det tirsdage i lige uger – 18. maj kl. 13:15 – ca. 14:45 - max, 5 deltagere 
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• IT–kursus  Forventes med opstart  19. maj  2021 (evt online)

»Din vej til job med bedre IT–forståelse«

Ny start forventes onsdag 19. maj  2021
fra kl. 9:15 til kl. 13:00 - Der er løbende optag

Vi arbejder med:

— skriftlig formulering
— læse, forstå og skrive en personlig ansøgning
— finde og søge job på inernettet
— »Joblog« og »Min plan«
— skrive din ansøgning på PC
— udarbejde et CV 

•   »Vi vil gerne se dig!«     Aflyst indtil videre

?. ?  kl 14:00 — 16:00  
Afslappet snak blandt medlemmerne om blandt andet jobsøgning
og om hvordan, vi har det med at være blevet arbejdsløse.
Styrker netværket, så vi bliver bedre istand til at komme videre.

Vi prøver holde mødet en gang om måneden
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Kommunikationsgruppen

Møder: ad hoc

Næste møde: ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

• IT - gruppen

Næste møde: ?  (for indkaldte medlemmer af gruppen)
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

Arrangementer 

• Vi laver mad sammen –  torsdag den ?.  ?  kl. 17:00  Aflyst indtil videre
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Socialt samvær –  tirsdag den ?. ?  kl. 18:30    Aflyst indtil videre
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


 

 Kommende kurser i Seniorerhverv Danmark regi

 

•   Virksomhedsservice

08.-09.06.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Virksomhedsservice

14.-15.09.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Netværksledelse

05.-06.10.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Virksomhedsservice

09.-10.11.2021
Internatkursus i Svendborg