mindre skrift / større skrift

Alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder

• Bestyrelsen

Mandag 6. december kl. 18.30   -  10.1. og 14.2. 2022
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Kontor– & Medlemsgruppen 

Næste møder: onsdag d. ? - kl. 12
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved.

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.
Møderne afholdes hver 14. dag i ulige uger

• Virksomhedsgruppen  

Næste møde: Torsdag 2.12. kl.  13 - 14
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved - Referater ses i Fil-Bibliotek

Virksomhedsbesøg aftales på møderne eller individuelt.

Oprettelse af Miniprofiler og Fuldt-CV    
introduktion til vores CV-database (opret/ændre dit CV)

Næste gang: Torsdag 2.12. kl.  14 - ca. 15
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• "Vi søger job" – kursus med AOF    

»Vi søger job« sammen med Marianne fra AOF og hinanden
Vi netværker og hjælper hinanden - også med IT

Tirsdage i november og december 2021
Start 9. november
fra kl. 9:15 til kl. ca. 13:30 - Der er løbende optag

Vi arbejder med:
— skriftlig formulering
— læse, forstå og skrive en personlig ansøgning
— finde og søge job på inernettet
— »Joblog« og »Min plan«
— skrive din ansøgning på PC
— udarbejde et CV
— dit udgangspunkt
— vælg powerpoint, billedbehandling
— vælg word/excel
— individuelt arbejde
— eller i gruppe
 

•   »Vi vil så gerne se dig!«    

Torsdag 2.12. kl. 14 - 16
Afslappet snak blandt medlemmerne om blandt andet jobsøgning
og om hvordan vi har det med at være blevet arbejdsløse.
Vi styrker netværket, så vi bliver bedre istand til at komme videre.

Vi prøver holde mødet en gang om måneden
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Kommunikationsgruppen

Møder: ad hoc

Næste møde:  ?  kl. 13 - ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

• IT - gruppen

Næste møde: ?  (for indkaldte medlemmer af gruppen)
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

Arrangementer 

• Vi laver mad sammen –  torsdag ?.  ?  kl. 17 

på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Socialt samvær –  tirsdag  ?. ?  kl. 18.30   
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


 

 Kommende kurser i Seniorerhverv Danmark regi


•   Virksomhedsservice

0.-0.00.2022
Internatkursus i Svendborg