mindre skrift / større skrift

Maximum 5 på kontoret   -   ALLE MØDER OG ARRANGEMENTER AFLYST 

(Alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder)


      Alle møder & arrangementer er indtil videre aflyst

 

• Bestyrelsen

Mandag 19. april kl 13.00
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Kontor– & Medlemsgruppen  AFLYST

Møder: tirsdage i ulige uger – ?. februar kl. 10:00 
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved.

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.
Møderne afholdes hver 14. dag i ulige uger

• Virksomhedsgruppen  AFLYST

Møder: I februar bliver det torsdage i ulige uger – ?. februar kl.  9:15 – 10:15
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved — Derefter normalt virksomhedsbesøg

 Oprettelse af medlemsprofil – cv –   AFLYST
introduktion til vores medlemsdatabase

I februar bliver det torsdage i ulige uger – ?. februar kl. 13:15 – ca. 14:45
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• IT–kursus  AFLYST  (Zoom også aflyst)

»Din vej til job med bedre IT–forståelse«

Ny start onsdag 13. januar
fra kl. 9:15 til kl. 13:00 - Der er løbende optag

Vi arbejder med:

— skriftlig formulering
— læse, forstå og skrive en personlig ansøgning
— finde og søge job på inernettet
— »Joblog« og »Min plan«
— skrive din ansøgning på PC
— udarbejde et CV 

•   »Vi vil gerne se dig!«

?. ?  kl 14:00 — 16:00  
Afslappet snak blandt medlemmerne om blandt andet jobsøgning
og om hvordan, vi har det med at være blevet arbejdsløse.
Styrker netværket, så vi bliver bedre istand til at komme videre.

Vi prøver holde mødet en gang om måneden
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Kommunikationsgruppen

Møder: ad hoc

Næste møde: ?
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

• IT - gruppen

Næste møde: mandag 15. marts kl 14 (for indkaldte medlemmer af gruppen)
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

Arrangementer 

• Vi laver mad sammen –  torsdag den ?.  ?  kl. 17:00 
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Socialt samvær –  tirsdag den ?. ?  kl. 18:30
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


 

 Kommende kurser i Seniorerhverv Danmark regi

 

 

•   Netværksledelse

04.-05.05.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Virksomhedsservice

08.-09.06.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Virksomhedsservice

14.-15.09.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Netværksledelse

05.-06.10.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Virksomhedsservice

09.-10.11.2021
Internatkursus i Svendborg