mindre skrift / større skrift

(Alle vores medlemmer er meget velkomne til at overvære alle møder)

Vore møder er indtil videre stadig med tilmelding

 

• Bestyrelsen

Mandag 2. august kl 12.00   -   og derefter 13.9., 11.10., 8.11., 6.12. 2021  -  10.1. og 14.2. 2022
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• Kontor– & Medlemsgruppen 

Møder: tirsdage i ulige uger – 3. august kl. 12:00   
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved.

Der skrives referater fra møderne, som alle kan findes i filbibliotektet.
Møderne afholdes hver 14. dag i ulige uger

• Virksomhedsgruppen  

Møder: Tirsdage i lige uger – 10. august kl.  9:15 – 10:15
 - derefter ferie indtil 10. august
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved - Derefter normalt virksomhedsbesøg

Oprettelse af medlemsprofil – cv –   
introduktion til vores medlemsdatabase (opret/ændre CV)

Tirsdage i lige uger – næste gang bliver 10. august kl. 13:15 – ca. 14:45 - max. 15 deltagere
- derefter ferie indtil 10. august
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved

• IT–kursus      OPSTART EFTER FERIEN BLIVER 25. august 2021

»Din vej til job med bedre IT–forståelse«

Onsdage igen fra 25. august  2021
fra kl. 9:15 til kl. 13:00 - Der er løbende optag

Vi arbejder med:

— skriftlig formulering
— læse, forstå og skrive en personlig ansøgning
— finde og søge job på inernettet
— »Joblog« og »Min plan«
— skrive din ansøgning på PC
— udarbejde et CV 

•   »Vi vil gerne se dig!«     Aflyst indtil videre

?. ?  kl 14:00 — 16:00  
Afslappet snak blandt medlemmerne om blandt andet jobsøgning
og om hvordan, vi har det med at være blevet arbejdsløse.
Styrker netværket, så vi bliver bedre istand til at komme videre.

Vi prøver holde mødet en gang om måneden
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Kommunikationsgruppen

Møder: ad hoc

Næste møde: 29. juli
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

• IT - gruppen

Næste møde: ?  (for indkaldte medlemmer af gruppen)
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved 

 

Arrangementer 

• Vi laver mad sammen –  torsdag den ?.  ?  kl. 17:00  Aflyst indtil videre
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


• Socialt samvær –  tirsdag den ?. ?  kl. 18:30    Aflyst indtil videre
på kontoret, Militærsvinget 13, Næstved


 

 Kommende kurser i Seniorerhverv Danmark regi

 

•   Virksomhedsservice

14.-15.09.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Netværksledelse

05.-06.10.2021
Internatkursus i Svendborg


•   Virksomhedsservice

09.-10.11.2021
Internatkursus i Svendborg