mindre skrift / større skrift

I Senior Erhverv Trekanten står vi sammen

- Vi er et netværk af frivillige jobsøgende på 50+, flexjobber, efterlønnere, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre, der ønsker at gøre en aktiv indsats for at komme tilbage på arbejdsmarkedet.

- Vores primære mål er at skaffe os selv et job og komme tilbage på arbejdsmarkedet.

- Vores netværk er landsdækkende med 22 lokale afdelinger.

- Vi modtager statslige satspuljemidler som støttes af STAR - Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering.

- Vi markedsfører medlemmernes kompetencer gennem samarbejde med virksomheder, jobcentre, "Anden aktør", kommuner, erhvervsforeninger etc. 

- Vi giver hinanden hjælp til selvhjælp ved jobsøgning. 

- Vores medlemmer yder frivillig/ulønnet bidrag i de grupper, der er relevante i forhold til medlemmets kompetencer og interesser.

- Vi deler viden og udveksler erfaringer med henblik på at øge og vedligeholde vores medlemmers faglige og sociale kompetencer.

- Vores brede netværk er en fantastisk mulighed for at skabe nye jobmuligheder. Mere end 50% af alle vores medlemmer kommer nemlig i arbejde hvert år.

 

Som medlem er vi aktive i forskellige grupper


- Virksomhedsgruppen (besøger virksomheder og markedsfører Senior Erhverv Trenkanten)

- IT (opdaterer servere, hardware, software etc.)

- Markedsføring, PR og web