mindre skrift / større skrift

Senior Erhverv Trekantens formål

 

Mission
Vi er et netværk af jobsøgende seniorer, flexjobbere, efterlønnere, kontanthjælpsmodtagere, pensionister og andre, der ønsker at gøre en indsats for at komme i arbejde. Vi markedsfører vores kompetencer ved at samarbejde med virksomheder, jobcentre, "Anden aktør", kommuner, erhvervsforeninger etc. Vi deler viden, hjælper hinanden med jobsøgning/ansøgning, CV-sparring, udveksler erfaringer og vedligeholder hinandens faglige og sociale kompetencer.


Vision
At skaffe vores medlemmer ordinære jobs på arbejdsmarkedet.


Værdier
Senior Erhverv er oprettet som et frivilligt organ til brug for alle interesserede over 50 år. Der er ingen begrænsninger - alle er velkomne. Som medlem kan du deltage i møder, kurser, kontorvagter og den ugentlige netværksdag. Organisationen drives af frivillighed og er støttet af Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering regnet efter medlemmernes aktivitet i organisation.